Roman Wiatrowski Kancelaria Adwokacka adwokat-wiatrowski.com.pl

Roman Wiatrowski - Adwokat do spraw rozwodowych na obszarze Bydgoszczy


Księgi wieczyste odzwierciedlają stan prawny nieruchomości. Są to dokumenty jawne, wobec czego nie można usprawiedliwiać się nieznajomością ich treści. Pomoc prawna dotycząca ksiąg wieczystych zrealizowana jest przez kancelarię adwokacką Romana Wiatrowskiego. Adwokat zabiega o to, żeby formularze były poprawnie wypisane. Ma również kompetencje do tego, żeby oddalić wniosek o dokonanie wpisu. Wsparcie adwokata odwołuje się do wzorowego formułowania wniosku w zakresie dokonania wpisu, jego wykreślenia albo ujawnienia praw osób trzecich. Wsparcie może być rozszerzone o reprezentowanie w toku spraw o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

https://www.adwokat-wiatrowski.com.pl/zakres-uslug/rozwody/

Roman Wiatrowski Kancelaria Adwokacka
Nowy Rynek 5 / 16
85-131 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Tel.: 501180889
REGON: 091510078
WWW:


2020 All rights reserved ©