Opole

sponsor-opole"Opolska Wenecja"Opole jest stolicą i liderem regionu – centrum społeczno – gospodarczym skupiającym funkcje administracyjne, edukacyjne, gospodarcze, kulturalne i rekreacyjne. Znajduje się w centralnej części województwa, co jest walorem nie do przecenienia zwłaszcza
dla tych Opolan, którzy dojeżdżają i korzystają tu z rozlicznych usług o charakterze ponadlokalnym (miejsca pracy, edukacja, usługi kulturalne etc.). Położone w pasie
III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, w sąsiedztwie autostrady A4 jest dobrze skomunikowane z innymi ośrodkami południowej Polski.

Miasto zapewnia wysoką jakość życia – jest oceniane jako bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. Za jeden z najważniejszych atutów rozwojowych Opola uznano jego walory krajobrazowe i przyrodnicze. Miasto posiada rozległe tereny służące rekreacji
i wypoczynkowi.

opole-rynek-stare-miasto

Większość z nich to tereny zielone i parki miejskie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, a także liczne zrewitalizowane wyrobiska poprzemysłowe – pozostałości po zakładach przemysłu wydobywczego. Część z nich służy dziś sportom i wypoczynkowi. Dzięki rewitalizacji Wyspy Bolko opolanie zyskali wspaniałą i klimatyczną przestrzeń do wypoczynku
i rekreacji.

Atutem rozwojowym Opola jest kapitał społeczny i intelektualny miasta. Należy podkreślić wysoki stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a także poziom kształcenia w opolskich szkołach. Opole jest silnym ośrodkiem akademickim. Jest także centrum usług medycznych o wysokich referencjach, usług kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców całego regionu.
Dzięki współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Opole pozyskało kilku ważnych inwestorów, których fabryki powstają na terenach miasta. Dzięki temu mieszkańcy Opola zyskają atrakcyjną ofertę pracy.Miasto realizuje z dobrym skutkiem liczne inwestycje komunalne. Jest bardzo skuteczne w pozyskiwaniu środków unijnych. To jedna z mocnych stron Opola.

Amfiteatr Nocą - Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki

 

Rozpoznawalną marką miasta jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, dzięki któremu Opole jest nazywane Stolicą Polskiej Piosenki. Dzięki temu powołano do życia Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, a na jego terenie powstaje właśnie nowoczesne Muzeum Polskiej Piosenki. Ofertę kulturalną uzupełnia nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna, której budynek został uznany za jeden z 7 cudów funduszy europejskich.Ważnymi dla miasta i regionu inwestycjami są również Centrum Wystawienniczo-Kongresowe oraz Park Naukowo-Technologiczny, stawiające na rozwój intelektualny i gospodarczy Opola.

Mocną stroną miasta jest rozbudowana i zróżnicowana baza turystyczno-rekreacyjna: nowoczesne Centrum Sportu, stadion lekkoatletyczny, kryta pływalnia i sztuczne lodowisko. Kończy się także budowa pływalni olimpijskiej.